หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2565
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
  วันที่บันทึก : 13/03/2019  เวลา : 09:03:15   
  ภาษีสรรพสามิตกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
  อาคารกรมสรรพสามิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 มีนาคม 2562 เวลา 03.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : การบรรยาย เรื่อง ภาษีสรรพสามิตกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับเกียรติจากนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และนายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการแสดงรถยนต์ไฟฟ้า EV & PLUG-IN HYBRID โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 [more]

  วันที่บันทึก : 20/09/2018  เวลา : 08:49:30   
  แผนบริหารความต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะวิกฤต สำนักมาตรฐานแลพพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  สำนักมาตรฐานแลพพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : แผนบริหารความต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะวิกฤต สำนักมาตรฐานแลพพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  คลิกรายละเอียด

  [more]

  วันที่บันทึก : 26/07/2018  เวลา : 11:03:17   
  ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
  ห้องประชุมสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 02.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : โครงการจัดการความรู้ [more]

  วันที่บันทึก : 26/03/2018  เวลา : 09:54:01   
  อบรมหลักสูตร "พี่น้องสอนภาษา"
  ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต วันที่ 22 มีนาคม 2561 ถึง 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป [more]

  วันที่บันทึก : 22/08/2017  เวลา : 16:23:00   
  กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility)
  ณ มูลนิธิกระจกเงา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : ดร.ธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ มูลนิธิกระจกเงา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [more]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page >>
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน