หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  รถยนต์
  วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

  1. กรณีที่ผลิตในประเทศ

  2. กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

  กรณีที่ผลิตในราชอาณาจักร ม.8(1)

  การคำนวณภาษี/ฐานภาษี

  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณภาษีสรรพสามิต ได้ดังนี้

  ภาษีสรรพสามิต
  = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต
  = (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษีสรรพสามิต+อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต
  = ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษีสรรพสามิต
                       1-(1.1x อัตราภาษีสรรพสามิต)

  หากระบุอัตราภาษีทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า

  ให้คำนวณค่าภาษีสรรพสามิตทั้ง 2 อัตราก่อน และให้ใช้อัตราที่คิดได้สูงกว่า

  ตัวอย่างการคำนวณภาษี กรณีที่ผลิตในราชอาณาจักร

             บริษัท รถยนต์ไทย จำกัด นำสินค้าออกจากโรงงานเป็นรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ มาสด้า รุ่น RX-11 ความจุกระบอกสูบ 2,960 ซี.ซี.กำลังเครื่องยนต์ 225 แรงม้า (HP) จำนวน 20 คัน ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม คันละ 500,000 บาท จงคำนวณค่าภาษีสรรพสามิต และภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย

  วิธีการคำนวณ
  ภาษีสรรพสามิต
  = มูลค่า x อัตราภาษี
  จากมูลค่ารถยนต์ต่อหน่วย
  = 500,000 บาท
  มูลค่ารวมรถยนต์ 20 คัน
  = 500,000 x 20 = 10,000,000 บาท

  ต้องใช้อัตราภาษีตามูลค่าร้อยละ 50 เนื่องจากแรงม้าเกิน 220 แรงม้า แม้ว่าความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 C.C. ก็ตาม

  แทนค่าในสูตร
  ภาษีสรรพสามิต
  = 10,000,000 x (50/100)
  = 5,000,000 บาท

  เพราะฉะนั้นจะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 5,000,000 บาท

  พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ10 ของค่าภาษี = 500,000 บาท

  รวมภาษีต้องชำระ = 5,500,000 บาท

  กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ ม.8(3)

             บริษัท ผู้นำเข้ารายหนึ่ง นำเข้ารถยนต์นั่ง ชนิดสเตชั่นแวกอน จำนวน 1 คัน ขนาดความจุกระบอก 3400 ซี.ซี. 198 แรงม้า(1-10) ราคา ซี.ไอ.เอฟ 607,914.42 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง +ค่าประกันภัย)อากรขาเข้า 486,331.54 บาท และ อัตราภาษีสรรพสามิต ตามมูลค่าร้อยละ 50

  วิธีการคำนวณ
  ภาษีสรรพสามิต
  = ( C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษี
                                                        1- ( 1.1 x อัตราภาษี )
  ราคา C.I.F
  = 15,000,000 + 2,000 + 8,000,000
  = 15,802,000 บาท
  อากรขาเข้า
  = 3,000,000 x 0.1
  = 300,000 บาท
  ภาษีสรรพสามิต
  = ( 607,914.42 + 486,331.54 ) x 50/100
                       1-(1.1 x 50 / 100)
  = 547,122.98 / 0.45
  = 1,215,828 บาท

  เพราะฉะนั้นจะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 1,215,828 บาท

  พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ10 ของค่าภาษี = 121,582.80 บาท

  รวมภาษีต้องชำระ = 1,337,410.8 บาท

  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน