หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  สนามกอล์ฟ
  ตัวอย่างการคำนวณภาษี

  ตัวอย่างที่ 1

             สมมุติให้ผู้ประกอบการกิจการสนามกอล์ฟ คิดค่าบริการสนามกอล์ฟ สำหรับบุคลทั่วไป ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 18 หลุม – วันธรรมดา ราคา 1,000 บาท (รวมภาระภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระและมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  การคำนวณ ค่าบริการสนามกอล์ฟ บุคคลทั่วไป 18 หลุม วันธรรมดา 1,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  = (1,000 x 7%) = 65.42 บาท
  ฐานราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  = 1,000 – 65.42 บาท
  = 934.58 บาท

             ราคาค่าบริการ   934.58   บาทจึงป็นราคาค่าบริการที่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระไว้แล้ว สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ อัตราร้อยละ 10 + ภาษีเก็บเพื่อกระทรวงมหาดไทยอีกร้อยละ 10

  ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ
  = (934.58 x 11%) = 102.80 บาท
  ราคาค่าบริการที่ไม่รวมภาษีสรรพสามิต
  = 934.58 – 102.80
  = 831.78 บาท

  นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้
  โครงสร้างราคาค่าบริการสนามกอล์ฟ

  1. ราคาค่าบริการสนามกอล์ฟซึ่งไม่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ   831.78   บาท

  2. ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ   102.80   บาท

  3. ราคาค่าบริการสนามกอล์ฟซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระเรียบร้อยแล้ว

  (1) + (2) = 934.58 บาท


  ตัวอย่างที่ 2

             สมมุติให้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ คิดค่าบริการสนามกอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป 18 หลุม วันธรรมดา ราคา 831.78 บาท (ยังไม่รวมภาระภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระและมูลค่าเพิ่ม)

  การคำนวณ      ค่าบริการสนามกอล์ฟยังไม่รวมภาระภาษี = 831.78 บาท
  ภาษีสรรพสามิต
  = 831.78 x 0.11
    1–(1.1 x 0.10)
  = 91.4958 / 0.89
  ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ
  = 102.80 บาท
  ราคาค่าบริการที่รวมภาษีสรรพสามิต
  = 831.78 + 102.80
  = 934.58

  นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้
  โครงสร้างราคาค่าบริการสนามกอล์ฟ  

  1. ราคาค่าบริการสนามกอล์ฟซึ่งไม่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 831.78 บาท

  2. ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 102.80 บาท

  3. ราคาค่าบริการสนามกอล์ฟซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระเรียบร้อยแล้ว

  (1) + (2) = 934.58 บาท

  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน