หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  รถจักรยานยนต์
  วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

  1. กรณีที่ผลิตในประเทศ

  2. กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

  กรณีที่ผลิตในประเทศ

  ภาษีสรรพสามิต
  = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต
  = (ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม+ภาษีสรรพสามิต+อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต
  = ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษีสรรพสามิต
                       1-(1.1x อัตราภาษีสรรพสามิต)

  ตัวอย่างการคำนวณภาษี กรณีที่ผลิตในราชอาณาจักร

             บริษัท ฮอนด้า จำกัด ผลิตรถจักรยานยนต์ ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 5 คัน ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย)

  วิธีการคำนวณ
  ภาษีสรรพสามิต
  = มูลค่า x อัตราภาษี
  = (5 x 20,000) x 3/100
  = 3,000 บาท

  จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 3,000 บาท

  พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 300 บาท

  รวมภาษีต้องชำระ = 3,300 บาท

  วิธีการคำนวณ
  ภาษีสรรพสามิต
  = 10,000,000 x (50/100)
  = 5,000,000 บาท

  กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

  ภาษีสรรพสามิต
  = ( C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษี
                                                        1- ( 1.1 x อัตราภาษี )

  ตัวอย่างการคำนวณภาษี

             บริษัทผู้นำเข้ารายหนึ่ง นำเข้ารถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 123,622.08 บาท (คือ ราคาสินค้า +ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 89,008.00 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 3

  วิธีการคำนวณ
  ภาษีสรรพสามิต
  = (123,622.08 + 74,173.25) x 3/100
                    1-(1.1 x 3 / 100)
  = 5,933.86 / 0.976
  =  6,079 บาท

  จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 6,079 บาท

  พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี  = 607.9 บาท

  รวมภาษีต้องชำระ  = 6,668.90 บาท

  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน