ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)
ตามปริมาณ
(บาท)
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)
ตามปริมาณ
(บาท)
03.01
เครื่องปรับอากาศทีประกอบพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ว่าจะมีส่วนที่ใช้ควบคุมความชื้นด้วยหรือไม่ก็ตามที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 BTU/ชม.
30 - - ยกเว้นภาษี - -
 
03.02
โคมไฟฟ้าและโคมระย้า สำหรับติดเพดานหรือผนัง แต่ไม่รวมถึงที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะโล่งแจ้งหรือถนนหลวง
(1) โคมไฟฟ้า
15
-
- ยกเว้นภาษี -
-
(2) โคมระย้าชนิดอื่นๆ
15
-
- ยกเว้นภาษี -
-
(3) โคมระย้าที่ทำจากแก้วเลดคริสตันและแก้วคริสตัลอื่นๆ
15
-
15
-