หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   

  แบบฟอร์มเกี่ยวกับ สารละลายไฮโดรคาร์บอน
  ชื่อแบบฟอร์มย่อ
  ชื่อแบบฟอร์มเต็ม
  ประเภทไฟล์
  ข้อตกลงการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (HYDROCARBON SOLVENT) ที่ได้รับการยกเว้นภาษี เพื่อนำใปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
  บัญชีรายชื่อลูกค้า
  ใบกำกับการขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตามประกาศกรมสรรพสามิต (แบบ 1)
  ใบกำกับการขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตามประกาศกรมสรรพสามิต (แบบ 2)
  คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าหรือสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าขออนุญาตจำหน่ายหรือนำเข้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
  คำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
  คำขออนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการ เป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
  บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
  งบเดือนแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
  รายละเอียดแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
  หนังสือการขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
  หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทำการตรวจสอบ

  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน