หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2561
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา  ที่

  ใช้งาน


  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560


  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ปี 2557
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 52/2557 มีผลตั้งแต่ (29ธ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 52/2557 มีผลตั้งแต่ (29ธ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 51/2557 มีผลตั้งแต่ (22ธ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 51/2557 มีผลตั้งแต่ (22ธ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 50/2557 มีผลตั้งแต่ (15ธ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 50/2557 มีผลตั้งแต่ (15ธ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 49/2557 มีผลตั้งแต่ (08ธ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 49/2557 มีผลตั้งแต่ (08ธ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 48/2557 มีผลตั้งแต่ (01ธ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 48/2557 มีผลตั้งแต่ (01ธ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 47/2557 มีผลตั้งแต่ (24พ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 47/2557 มีผลตั้งแต่ (24พ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 46/2557 มีผลตั้งแต่ (17พ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 46/2557 มีผลตั้งแต่ (17พ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 45/2557 มีผลตั้งแต่ (10พ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 45/2557 มีผลตั้งแต่ (10พ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 44/2557 มีผลตั้งแต่ (03พ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 44/2557 มีผลตั้งแต่ (03พ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 43/2557 มีผลตั้งแต่ (27ต.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 43/2557 มีผลตั้งแต่ (27ต.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 42/2557 มีผลตั้งแต่ (20ต.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 42/2557 มีผลตั้งแต่ (20ต.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 41/2557 มีผลตั้งแต่ (13ต.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 41/2557 มีผลตั้งแต่ (13ต.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 40/2557 มีผลตั้งแต่ (6ต.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 40/2557 มีผลตั้งแต่ (6ต.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 39/2557 มีผลตั้งแต่ (29ก.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 39/2557 มีผลตั้งแต่ (29ก.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 38/2557 มีผลตั้งแต่ (22ก.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 38/2557 มีผลตั้งแต่ (22ก.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 37/2557 มีผลตั้งแต่ (15ก.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 37/2557 มีผลตั้งแต่ (15ก.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 36/2557 มีผลตั้งแต่ (8ก.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 36/2557 มีผลตั้งแต่ (8ก.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 35/2557 มีผลตั้งแต่ (1ก.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 35/2557 มีผลตั้งแต่ (1ก.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 34/2557 มีผลตั้งแต่ (25ส.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 34/2557 มีผลตั้งแต่ (25ส.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 33/2557 มีผลตั้งแต่ (18ส.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 33/2557 มีผลตั้งแต่ (18ส.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 32/2557 มีผลตั้งแต่ (11ส.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 32/2557 มีผลตั้งแต่ (11ส.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 31/2557 มีผลตั้งแต่ (04ส.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 31/2557 มีผลตั้งแต่ (04ส.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 30/2557 มีผลตั้งแต่ (28ก.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 30/2557 มีผลตั้งแต่ (28ก.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 29/2557 มีผลตั้งแต่ (21ก.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 29/2557 มีผลตั้งแต่ (21ก.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 28/2557 มีผลตั้งแต่ (14ก.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 28/2557 มีผลตั้งแต่ (14ก.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 27/2557 มีผลตั้งแต่ (07ก.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 27/2557 มีผลตั้งแต่ (07ก.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 26/2557 มีผลตั้งแต่ (30มิ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 26/2557 มีผลตั้งแต่ (30มิ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 25/2557 มีผลตั้งแต่ (23มิ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 25/2557 มีผลตั้งแต่ (23มิ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 24/2557 มีผลตั้งแต่ (16มิ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 24/2557 มีผลตั้งแต่ (16มิ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 23/2557 มีผลตั้งแต่ (09มิ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 23/2557 มีผลตั้งแต่ (09มิ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 22/2557 มีผลตั้งแต่ (02มิ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 22/2557 มีผลตั้งแต่ (02มิ.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 21/2557 มีผลตั้งแต่ (26พ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 21/2557 มีผลตั้งแต่ (26พ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 20/2557 มีผลตั้งแต่ (19พ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 20/2557 มีผลตั้งแต่ (19พ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 19/2557 มีผลตั้งแต่ (12พ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 19/2557 มีผลตั้งแต่ (12พ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 18/2557 มีผลตั้งแต่ (05พ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 18/2557 มีผลตั้งแต่ (05พ.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 17/2557 มีผลตั้งแต่ (28 เม.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 17/2557 มีผลตั้งแต่ (28 เม.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 16/2557 มีผลตั้งแต่ (21 เม.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 16/2557 มีผลตั้งแต่ (21 เม.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 15/2557 มีผลตั้งแต่ (14 เม.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 15/2557 มีผลตั้งแต่ (14 เม.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 14/2557 มีผลตั้งแต่ (07 เม.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 14/2557 มีผลตั้งแต่ (07 เม.ย.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 13/2557 มีผลตั้งแต่ (31 มี.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 13/2557 มีผลตั้งแต่ (31 มี.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 12/2557 มีผลตั้งแต่ (24 มี.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 12/2557 มีผลตั้งแต่ (24 มี.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 11/2557 มีผลตั้งแต่ (17 มี.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 11/2557 มีผลตั้งแต่ (17 มี.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่10/2557 มีผลตั้งแต่(10 มี.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่10/2557 มีผลตั้งแต่(10 มี.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 9/2557 มีผลตั้งแต่ (03 มี.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 9/2557 มีผลตั้งแต่ (03 มี.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 8/2557 มีผลตั้งแต่(24ก.พ.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 8/2557 มีผลตั้งแต่(24ก.พ.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 7/2557 มีผลตั้งแต่(17 ก.พ.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 7/2557 มีผลตั้งแต่(17 ก.พ.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 6/2557 มีผลตั้งแต่(10 ก.พ.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 6/2557 มีผลตั้งแต่(10 ก.พ.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 5/2557 มีผลตั้งแต่(03 ก.พ.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 5/2557 มีผลตั้งแต่(03 ก.พ.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 4/2557 มีผลตั้งแต่(27 ม.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 4/2557 มีผลตั้งแต่(27 ม.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 3/2557 มีผลตั้งแต่(20 ม.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 3/2557 มีผลตั้งแต่(20 ม.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 2/2557 มีผลตั้งแต่(13 ม.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 2/2557 มีผลตั้งแต่(13 ม.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 1/2557 มีผลตั้งแต่(06 ม.ค.57)
  ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา ฉบับที่ 1/2557 มีผลตั้งแต่(06 ม.ค.57)

  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน