สอบถามการสังซื้อจักรยานยนต์ผ่าน eBay
  สหชาติ สรรพคุณ    Posted : 07-Nov-2010 - 10:49:28 (บุคคลทั่วไป)  
 


สนใจจะสั่งซื้อจักรยานยนต์ Vespa รุ่นปี 1967 ความจุ 150 CC ที่ราคา us $2,200 = 66,000 บาท มีเงื่อนไขว่าจะไม่คิดค่า shipping (ผู้ขายอยู่ที่เวียตนาม) อยากทราบว่าจะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง และรวมค่าภาษีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
  iP : ((202.29.26.*))  

  Admin ผู้ดูแล Webboard    Posted : 24-Nov-2010  -  16:51:15 (ผู้ดูแลWebboard)  
 


ตอบ
1. หลักเกณฑ์การนำเข้ารถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว มีขั้นตอนดังนี้
1.1 การออกใบอนุญาตกรณีคนไทยนำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว
1.2 การออกใบอนุญาตกรณีชาวต่างประเทศนำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว
1.3 การออกใบอนุญาตกรณีได้รับยกเว้นหรือชดเชยภาษีอากร
1.4 การออกใบอนุญาตนำเข้าเพื่อใช้ในหน่วยงาน
1.5 การออกใบอนุญาตนำเข้าชั่วคราว
1.6 การออกใบอนุญาตนำเข้าเพื่อส่งกลับ
1.7 การออกใบอนุญาตนำเข้าเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตหรือศึกษาวิจัย

2. กรณีรถจักรยานยนต์นำเข้า ยี่ห้อ VESPA รุ่นปี 1967 ความจุกระบอกสูบ 150 ซีซี จะต้องเสียภาษี ของรถจักรยานยนต์ = ภาษีอากรขาเข้าของศุลกากร 60%+ภาษีสรรพสามิต(2 จังหวะ)5%+ภาษีเพื่อมหาดไทย10%+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - สำหรับมูลค่าในการคำนวณภาษีขึ้นอยู่กับราคาศุลกากร ซึ่งกรมศุลกากรเป็นผู้พิจารณา

3. กรณีรถจักรยานยนต์ที่นำชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้วมาประกอบในประเทศ ยี่ห้อ VESPA รุ่นปี 1967 ความจุกระบอกสูบ 150 ซีซี (เนื่องจากไม่ได้ระบุรุ่นของตัวรถจักรยานยนต์) กรมสรรพสามิตได้กำหนดมูลค่าในการคำนวณภาษีไว้จำนวน 2 คือ - รุ่น S Sprint มูลค่าเพื่อใช้คำนวณภาษี คันละ 78,300 บาท ประเภทเครื่องยนต์ 2 จังหวะ (5%) = ภาษีสรรพสามิต(5%)=3,915 บาท + ภาษีเพื่อมหาดไทย(10%)=392 บาท+ภาษีมูลค่าเพิ่ม(7%)=5,481 บาท - รุ่น 150 VBC มูลค่าเพื่อใช้คำนวณภาษี คันละ 105,300 บาท ประเภทเครื่องยนต์ 2 จังหวะ (5%) = ภาษีสรรพสามิต(5%) =5,265 บาท + ภาษีเพื่อมหาดไทย(10%)= 527บาท+ภาษีมูลค่าเพิ่ม(7%) =7,371 บาท
 Comment : 1   iP : ((202.29.26.*))