การยื่นคำขอรถใหม่คันแรก
  นายสมพร ยางสุข    Posted : 24-Sep-2012 - 22:02:35 (บุคคลทั่วไป)  
 


สมมุติ ว่านายดำ ทำนา อายุ 22 ปีซื้อรถยนต์คันแรกตามนโยบายของรัฐบาล พอซื้อมาได้ 3 เดือน ตั้ง 12 ก.พ.54เป็นต้นไป ยังไม่ได้ยื่นตามคำขอตัวนายดำ ทำนา ก็มาตายเสียก่อน ซึ่งนายดำฯยังไม่แต่งงาน ถ้ากรณีกเช่นว่านี้บิดร มารดรของนายดำฯจะมาขอยื่นใช้สิทธ่ิ์แทนนายดำฯที่ได้ตายไปแล้วจะได้หรือไม่ประการใด (กรุณาตอบให้ทราบด้วยครับ)
  iP : ((223.204.52.*))  

  Admin ผู้ดูแล Webboard     Posted : 04-Oct-2012  -  14:54:53 (ผู้ดูแลWebboard)  
 


1.สิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวไม่ใช่มรดกจึงไม่ตกทอดสู่ทายาท
2.เงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ในแบบคำขอ ข้อที่ 8 ระบุว่าการจ่ายเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว กรณีตัวอย่างข้างต้น นายดำครอบครองรถยนต์ไม่ครบ 1 ปี จึงถือได้ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์แต่อย่างใด
 Comment : 1   iP : ((223.204.52.*))