เอกสารการขอคืนภาษีต้องแนบใจจองด้วยหรือไม่
  ยงยุทธ    Posted : 28-Sep-2012 - 17:49:24 (บุคคลทั่วไป)  
 


ผมอยากสอบถามความชัดเจนหน่อยครับว่าเอกสารการขอคืนภาษีต้องแนบใจจองด้วยหรือไม่ กรณีคือการเช้าซื้อแต่ได้แนบเอกสารการส่งมอบรถใหม่ด้วยแล้ว เอกสารครบทุกอย่างที่อื่นๆไม่เห็นเค้าเอาใบจองแนบใช้ใบส่งมอบรถใหม่ก็พอถูกต้องหรือไม่ ผู้รู้ตอบให้กระจ่างด้วยนะครับ
  iP : ((171.4.110.*))  

  Admin ผู้ดูแล Webboard    Posted : 04-Oct-2012  -  14:41:22 (ผู้ดูแลWebboard)  
 


หากซื้อหรือจองก่อน 30 กรกฎาคม 2555 ไม่ต้องใช้ใบจอง ยกเว้นกรณีใบเสร็จรับเงินระบุว่ามีการจองก่อนวันที่ 16 กันยายน 2554
เพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ เจ้าหน้าที่สามารถเรียกใบจองเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ซื้อรถก่อนโครงการนำมายื่นขอเงิน (ใบจองถือว่านิติกรรมเกิดแล้ว)
 Comment : 1   iP : ((171.4.110.*))