การยื่นขอใช้สิทธิ์รถคันแรก
  จุไรรัตน์ กระจ่างสวัสดิ์    Posted : 05-Nov-2012 - 09:10:40 (บุคคลทั่วไป)  
 


ถ้าให้ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนต้องมีใบมอบอำนาจ จะใช้แบบไหนเพราะหาของสรรพสามิตไม่พบหรือใช้แบบอื่นได้หรือไม่คะ
  iP : ((125.24.127.*))  

  Admin ผู้ดูแล Webboard     Posted : 27-Nov-2012  -  09:25:37 (ผู้ดูแลWebboard)  
 


ใช้หนังสือมอบอำนาจของกรมการขนส่งทางบกแทนได้ครับ
 Comment : 1   iP : ((125.24.127.*))