เข้าไปลงทะเบียนตรวจสอบผลการยื่นรถคันแรกในเว็บไซต์
  กนกวรรณ บัวคีรี    Posted : 07-Dec-2012 - 10:07:20 (บุคคลทั่วไป)  
 


เนื่องจากไม่สามารถลงทะเบียนตรวจสอบผลการยื่นรถคันแรกในเว๊บไวต์ได้ไม่ทราบมาจากสาเหตุใด ดิฉันกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะค่ะ อีกทั้งไม่มีอีเมลตอบกลับมาด้วยค่ะ ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
  iP : ((202.12.73.*))  

  Admin ผู้ดูแล Webboard     Posted : 13-Dec-2012  -  15:37:21 (ผู้ดูแลWebboard)  
 


ทำตาม Link นี้นะครับ http://firstcar.excise.go.th/fc_internet/form/firstcar_manual_24082012.pdf
- ดู File แนบ
 Comment : 1   iP : ((202.12.73.*))

  Admin ผู้ดูแล Webboard     Posted : 13-Dec-2012  -  15:44:01 (ผู้ดูแลWebboard)  
 


ถ้ากรณีตรวจสอบสถานะผลการยื่นรถคันแรกที่ได้ยื่นกับทางกรมสรรพสามิตไปแล้วโดยตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทางกรมสรรพสามิตจะเปิดให้ใช้งานหลังจากสิ้นสุดโครงการ 31 ธ.ค. 2555 ไปแล้วครับ
 Comment : 2   iP : ((202.12.73.*))