ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 47)
  ปัญญา ชานเดช    Posted : 21-Dec-2010 - 02:52:37 (บุคคลทั่วไป)  
 


ใส่ในมันเป็นแบบรายงานการตรวจสอบอุตสาหกรรม คิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะครับ กรุณาช่วยตรวจสอบอีกครั้งจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องครับ
  iP : ((119.42.76.*))  

  Admin ผู้ดูแล Webboard    Posted : 27-Dec-2010  -  18:30:01 (ผู้ดูแลWebboard)  
 


แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
 Comment : 1   iP : ((119.42.76.*))