อยากทราบจำนวนรถที่เก็บภาษีตามจำนวน CC
  afaraway    Posted : 21-Aug-2013 - 17:55:44 (บุคคลทั่วไป)  
 


อยากทราบจำนวนรถที่เก็บภาษีตามจำนวน CC น่ะค่ะ ไม่ทราบว่าจะไหาได้จากที่ไหนบ้าง เพราะในเว็บไซต์กรมสรรพสามิตมีแต่ รายได้จากการจัดเก็บ ส่วนกรมการขนส่งทางบก มีจำนวนรถแต่ไม่มีจำนวนตาม CC ค่ะ จะนำข้อมูลมาทำวิจัย ไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลได้จากทีไหนบ้างคะ
  iP : ((115.87.243.*))  

  Admin ผู้ดูแล Webboard     Posted : 07-Oct-2013  -  12:39:12 (ผู้ดูแลWebboard)  
 


อัตราภาษีครับ
 Comment : 1   iP : ((115.87.243.*))

  Admin ผู้ดูแล Webboard     Posted : 07-Oct-2013  -  12:42:46 (ผู้ดูแลWebboard)  
 


ถ้า อยากทราบจำนวนรถที่เก็บภาษีตามจำนวน CC จะต้องทำหนังสือขอข้อมูลมาที่กรมครับ ว่าอยากได้ข้อมูลประมาณไหนครับ และทางสำนักจะให้ได้มากน้อยเพียงไหนครับ
 Comment : 2   iP : ((115.87.243.*))