รถคันแรกไม่ผ่าน จะขายรถ หลังยื่นขอปลดล็อคต่้องรอกี่่วันครับ
  สุรเดช แซ่ลิ้ว    Posted : 01-Jul-2014 - 19:17:14 (บุคคลทั่วไป)  
 


ไม่ผ่านและไม่ได้เงินคืนแน่นอนแล้ว ยื่นขอปลดล็อคเพื่อที่จะขายรถ หลังยื่นแล้วต้องรอกี่วันถึงปลดล็อคได้ครับ
  iP : ((118.174.67.*))