Power bank ต้องเสียภาษีสรรพสามิตหรือไม่
  ดวงหทัย วงศ์สวัสดิ์สุริยะ    Posted : 12-Jul-2014 - 22:10:33 (บุคคลทั่วไป)  
 


สอบถามว่า การนำเข้า power bank จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเหมือนกับแบตเตอรี่หรือไม่ครับ
  iP : ((125.25.98.*))