ขอระเบียบกรมสรรพสามิต
  วรางคณา พูคำเรือง    Posted : 21-Dec-2014 - 21:21:44 (บุคคลทั่วไป)  
 


ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ.2553 **ฉบับสมบูรณ์ในราชกิจจานุเบกษา หน้า เล่ม ตอนพิเศษ วันที่ ซึ่งได้พยายามหาในเว็บต่างๆแล้วไม่มีไฟล์นี้เลย ขอขอบคุณค่ะ
  iP : ((115.87.107.*))