หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
  วันที่บันทึก : 27/09/2017  เวลา : 12:00:17   
  แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต ปี พ.ศ. 2560
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 วันที่ 07 มีนาคม 2560 ถึง 07 มีนาคม 2560 เวลา 01.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 [more]

  วันที่บันทึก : 01/03/2017  เวลา : 10:08:37   
  การจัดการคความรู้ km หัวข้อ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันหล่อลื่น
  ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 06 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.03 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : การจัดการคความรู้ km หัวข้อ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันหล่อลื่น ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 [more]

  วันที่บันทึก : 10/11/2016  เวลา : 11:23:55   
  รางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
  หอประชุมกรมสรรพสามิต วันที่ 16 กันยายน 2559 ถึง 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) [more]

  วันที่บันทึก : 16/08/2016  เวลา : 11:07:10   
  ดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจบริษัท SCG เคมิคอลส์ จำกัด
  บริษัท SCG เคมิคอลส์ จำกัด บางซื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึง 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : ศึกษาดูงานเกียวกับการดำเนินการธุรกิจ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี [more]

  วันที่บันทึก : 05/07/2016  เวลา : 09:38:52   
  โครงการสัมมนาจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Product Catalog)
  โรงแรม The Berkeley Hotel กรุงเทพฯ วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 ถึง 04 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Product Catalog) โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรม The Berkeley Hotel กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 [more]

  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page >>
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน