หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2561
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
  วันที่บันทึก : 09/07/2015  เวลา : 18:02:29   
  แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับสินค้ารถยนต์ เรื่อง การทดสอบอัตราการปล่อยก๊าซ CO2
  ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับสินค้ารถยนต์ เรื่อง การทดสอบอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-10.30 นาฬิกา ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต [more]

  วันที่บันทึก : 09/07/2015  เวลา : 18:03:49   
  แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เรื่อง การควบคุมและตรวจสอบน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
  ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เรื่อง การควบคุมและตรวจสอบน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30-12.00 นาฬิกา ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต [more]

  วันที่บันทึก : 04/06/2015  เวลา : 01:35:21   
  โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ณ บ้านเด็กหญิงราชวิถี
  สถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงราชวิถี วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ถึง 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : ด้วยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้มอบหมายให้ นายพรชัย ทรัพย์มูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ร่วมกิจกรรม CSR โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของอุปโภคให้เด็ก ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงราชวิถี ในการนี้ได้รับการสนับสนุนร่มพับ จำนวน 108 คัน จากบริษัท ไทย เอ็นเอ็นพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (ผู้นำเข้าแบตเตอรี่และผู้ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรา 103) และแปรงสีฟันยี่ห้อ “ไบโอเซฟตี้” จำนวน 468 ด้าม จากบริษัท ซีพี คอนซูเมอร์ จำกัด [more]

  วันที่บันทึก : 10/04/2015  เวลา : 20:01:33   
  สัมมนาโครงการจัดการความรู้ “พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 03 มีนาคม 2558 ถึง 03 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : สัมมนาโครงการจัดการความรู้ “พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [more]

  วันที่บันทึก : 01/12/2014  เวลา : 18:43:00   
  ประชุมหัวข้อ “สภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อภาษีสรรพสามิตในปัจจุบัน”
  ณ ห้องประชุมสานักมาตรฐานฯ2 กรมสรรพสามิต วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : นายพรชัย ทรัพย์มูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นประธานในการประชุมหัวข้อ “สภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อภาษีสรรพสามิตในปัจจุบัน” [more]

  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next Page >>
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน