หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
  วันที่บันทึก : 05/07/2016  เวลา : 09:29:24   
  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR)
  ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ถึง 23 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR) ของสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของแก่เด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 [more]

  วันที่บันทึก : 07/04/2016  เวลา : 14:45:28   
  แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2559
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 วันที่ 07 เมษายน 2559 ถึง 07 เมษายน 2559 เวลา 08.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องตามแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต มีแผนรองรับในการดำเนินงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเกิดสภาวะวิกฤตใดๆ ก็ตามที่ได้จัดทำแผนงานไว้ [more]

  วันที่บันทึก : 08/03/2016  เวลา : 19:14:03   
  การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ เรื่อง การปฏิบัติการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์จากอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
  หอประชุมกรมสรรพสามิต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ เรื่อง การปฏิบัติการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์จากอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30-12.00 นาฬิกา ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต [more]

  วันที่บันทึก : 09/07/2015  เวลา : 18:02:29   
  แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับสินค้ารถยนต์ เรื่อง การทดสอบอัตราการปล่อยก๊าซ CO2
  ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับสินค้ารถยนต์ เรื่อง การทดสอบอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-10.30 นาฬิกา ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต [more]

  วันที่บันทึก : 09/07/2015  เวลา : 18:03:49   
  แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เรื่อง การควบคุมและตรวจสอบน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
  ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : แผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เรื่อง การควบคุมและตรวจสอบน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30-12.00 นาฬิกา ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต [more]

  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page >>
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน