หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา




 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553




  วันที่บันทึก : 10/04/2015  เวลา : 20:01:33   
  สัมมนาโครงการจัดการความรู้ “พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 03 มีนาคม 2558 ถึง 03 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : สัมมนาโครงการจัดการความรู้ “พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [more]

  วันที่บันทึก : 01/12/2014  เวลา : 18:43:00   
  ประชุมหัวข้อ “สภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อภาษีสรรพสามิตในปัจจุบัน”
  ณ ห้องประชุมสานักมาตรฐานฯ2 กรมสรรพสามิต วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : นายพรชัย ทรัพย์มูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นประธานในการประชุมหัวข้อ “สภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อภาษีสรรพสามิตในปัจจุบัน” [more]

  วันที่บันทึก : 01/12/2014  เวลา : 19:11:36   
  ประกาศเจตนารมย์ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 วันที่ 08 กรกฎาคม 2557 ถึง 08 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : นางวิมลฉวี คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ประกาศเจตนารมย์ ที่จะยึดมั่นต่อการปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างศักดิ์ศรี ภาพลักษณ์ขององค์กร ความเชื่อถือ ความศรัทธา จากผู้ขอรับบริการและบุคลากรของกรมสรรพสามิต [more]

  วันที่บันทึก : 01/12/2014  เวลา : 18:47:10   
  ประชุมหัวข้อ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษีแบบบูรณาการ”
  ณ ห้องประชุมสานักมาตรฐานฯ2 กรมสรรพสามิต วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : นายพรชัย ทรัพย์มูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นประธานในการประชุมหัวข้อ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษีแบบบูรณาการ” [more]

  วันที่บันทึก : 01/12/2014  เวลา : 18:41:11   
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสานัก (สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2)
  ณ อาคารหอประชุมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต วันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึง 25 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : นางวิมลฉวี คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสานัก [more]

  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page >>
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน