หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
  วันที่บันทึก : 01/12/2014  เวลา : 18:41:11   
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสานัก (สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2)
  ณ อาคารหอประชุมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต วันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึง 25 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : นางวิมลฉวี คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสานัก [more]

  วันที่บันทึก : 01/08/2013  เวลา : 14:14:33   
  หลักการบริหารตามพระราชบัญญัติภาษีสรรสามิต
  อาคารหอประชุมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต วันที่ 01 สิงหาคม 2556 ถึง 01 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : นางวิมลฉวี คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายหลักการบริหารตามพระราชบัญญัติภาษีสรรสามิต [more]

  วันที่บันทึก : 01/08/2013  เวลา : 12:57:45   
  นโยบายการปฎิบัติการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตฯ
  โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฎิบัติการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและมาตรการในการควบคุมการกำหนดกลยุทธเชิงยุทธศาสตร์และมาตรฐานในการปฎิบัติงาน โดยมีข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เข้าร่วม [more]

  วันที่บันทึก : 31/07/2013  เวลา : 13:19:23   
  รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันรายใหญ่
  ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพามิต วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบการยื่นแบบและชำระภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญผู้ปะกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันรายใหญ่เข้าร่วนประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 [more]

  วันที่บันทึก : 29/07/2013  เวลา : 13:50:43   
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีน้ำมัน
  ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 วันที่ 08 กรกฎาคม 2556 ถึง 08 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีน้ำมัน พร้อมมอบนโยบาย และรับฟังปัญหาอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 [more]

  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page >>
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน