หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
  วันที่บันทึก : 13/03/2013  เวลา : 09:20:48   
  การจัดเวที KM มจ.2 ครั้งที่ 1/2556 หัวข้อ “ผลลัพธ์มาตรการรถยนต์คันแรก”
  ณ อาคารหอประชุมสรรพสามิต วันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึง 11 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : การจัดเวที KM มจ.2 ภายใต้แผนตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนักฯ มิติการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ตามแผนงาน/โครงการ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 ในครั้งที่ 1/2556 หัวข้อ “ผลลัพธ์มาตรการรถยนต์คันแรก” [more]

  วันที่บันทึก : 04/03/2013  เวลา : 10:44:08   
  การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง "การชำระภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านเครือข่าย Internet"
  ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 27 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง "การชำระภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านเครือข่าย Internet" ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 [more]

  วันที่บันทึก : 04/03/2013  เวลา : 10:14:28   
  การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง
  ณ โรงแรมทวิลโฮเทล จังหวัดภูเก็ต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง "ระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง" ณ โรงแรมทวิลโฮเทล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2556 [more]

  วันที่บันทึก : 13/09/2012  เวลา : 11:09:03   
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและจำหน่าย
  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 12 กันยายน 2555 ถึง 12 กันยายน 2555 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : พร้อมทั้งสอบถามการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ โรงอุตสาหกรรมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สถานที่ตั้ง 42/65 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี [more]

  วันที่บันทึก : 13/09/2012  เวลา : 13:50:28   
  สัมมนาหลักสูตร "การจัดการความรู้เพื่อประยุกต์สู่การปฎิบัติงาน"
  เดอะ เปียโน เขาใหญ่ รีสอร์ต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 07 กันยายน 2555 ถึง 09 กันยายน 2555 เวลา 07.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : สัมมนาหลักสูตร "การจัดการความรู้เพื่อประยุกต์สู่การปฎิบัติงาน" [more]

  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page >>
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน