หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
  วันที่บันทึก : 12/07/2012  เวลา : 15:22:41   
  การจัดการความรู้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่ AEC เพื่อการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ"
  อาคารหอประชุม กรมสรรพสามิต วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ถึง 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : โดย ดร. บัญชร ส่งสัมพันธ์ สำนักแผนภาษี [more]

  วันที่บันทึก : 08/06/2012  เวลา : 14:13:59   
  การจัดการความรู้ หัวข้อ "การปรับตัวเพื่อเข้า AEC ในปี 2558" ครั้งที่ 3
  อาคารหอประชุม กรมสรรพสามิต วันที่ 08 มิถุนายน 2555 ถึง 08 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : การจัดการความรู้ หัวข้อ "การปรับตัวเพื่อเข้า AEC ในปี 2558" ครั้งที่ 3 [more]

  วันที่บันทึก : 08/06/2012  เวลา : 13:12:34   
  โครงการสร้างความผูกพันและเพิ่มกำลังใจในการทำงาน
  ศูนย์เรียนรู้ตำบลวิถีชีวิตพอเพียง และโรงเรียนบ้านสันตะลุง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ถึง 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 07.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : ศูนย์เรียนรู้ตำบลวิถีชีวิตพอเพียง และโรงเรียนบ้านสันตะลุง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [more]

  วันที่บันทึก : 29/05/2012  เวลา : 09:33:17   
  กิจกรรมอภิปราย "คู่มือการออกใบอนุญาตยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ"
  ณ ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 3 กรมสรรพสามิต วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ถึง 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : คณะทำงาน/โครงการ การพัฒนาบริหารจัดการสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553 - 2555 ครั้งที่ 2/2555 [more]

  วันที่บันทึก : 14/05/2012  เวลา : 15:57:08   
  กิจกรรมอภิปราย "คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบแบบรายงานงบเดือนแสดงรายรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน" เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1/2555
  ณ ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 3 กรมสรรพสามิต วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึง 23 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : กิจกรรมอภิปราย "คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบแบบรายงานงบเดือนแสดงรายรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน" โดยคณะทำงานแผนงาน/โครงการ การพัฒนาบริหารจัดการสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 ครั้งที่ 1/2555 [more]

  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page >>
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน