หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
  วันที่บันทึก : 14/05/2012  เวลา : 15:47:02   
  การจัดการความรู้ หัวข้อ "รถยนต์คันแรก" โดย นายพรชัย ทรัพย์มูล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
  หอประชุมกรมสรรพสามิต วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : การจัดการความรู้ หัวข้อ "รถยนต์คันแรก" โดย นายพรชัย ทรัพย์มูล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ก.พ. 55 [more]

  วันที่บันทึก : 14/05/2012  เวลา : 15:41:17   
  การจัดการความรู้ หัวข้อ "ภาษีสรรพสามิตในยุโรป" โดย ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
  หอประชุมกรมสรรพสามิต วันที่ 24 มกราคม 2555 ถึง 24 มกราคม 2555 เวลา 09.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : การจัดการความรู้ หัวข้อ "ภาษีสรรพสามิตในยุโรป" โดย ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ม.ค. 55 [more]

  วันที่บันทึก : 19/07/2011  เวลา : 14:33:48   
  KM ครั้งที่ 6/2554 หัวข้อ "ธรรมะกับการทำงาน"
  ห้องอบรม 1 ชั้น 3 กรมสรรพสามิต วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ถึง 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : โดย พระอาจารย์ วัดอัมพวัน [more]

  วันที่บันทึก : 27/07/2011  เวลา : 07:36:58   
  KM ครั้งที่ 5/2554 หัวข้อ
  ห้องอบรม 1 ชั้น 3 กรมสรรพสามิต วันที่ 24 มิถุนายน 2554 ถึง 24 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : KM ครั้งที่ 5/2554 หัวข้อ "การยกเว้นภาษีแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อส่งออก" โดย นายวิกรม สมิตเวช นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ [more]

  วันที่บันทึก : 15/06/2011  เวลา : 10:10:21   
  กิจกรรมการอภิปรายเรื่อง "มาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปฎิบัติการผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)"
  ห้องอบรม 1 ชั้น 3 กรมสรรพสามิต วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึง 15 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 นาฬิกา
  รูปที่ รายละเอียด : กิจกรรมการอภิปรายเรื่อง "มาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปฎิบัติการผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)" โดย ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต [more]

  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page >>
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน