หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2561
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  ที่มา ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดูประกาศย้อนหลังประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

  กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง)
  ปี2547   ปี2549   ปี2550   ปี2551   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า)
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ)
  ปี2016   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันจากการแปรรูปขยะพลาสติก
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 167 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 167 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 164 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 164 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 158 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 158 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 154 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 154 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 153 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 153 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 140 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 140 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 138 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 138 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 135 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 135 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 129 ลงวันที่ 24 กันยายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 129 ลงวันที่ 24 กันยายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 126 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 126 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 118 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 118 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 116 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 116 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 112 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 112 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 111 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 111 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 108 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 108 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 105 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 105 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 94 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 94 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 92 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 92 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 86 วันที่ 26 มิถุนายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 86 วันที่ 26 มิถุนายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 84 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 84 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 80 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 80 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 79 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 79 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 72 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 72 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 69 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 69 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 67 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 67 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 63 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 63 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 55 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 55 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 53 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 53 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 19 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 19 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 48 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 48 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 46 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 46 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 36 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 36 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 33 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 33 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556


  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ประมงชายฝั่ง)
  ปี2553  


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน