หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  ที่มา ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดูประกาศย้อนหลังประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

  กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง)
  ปี2547   ปี2549   ปี2550   ปี2551   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า)
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ)
  ปี2016   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561   ปี2562  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันจากการแปรรูปขยะพลาสติก
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2561   ปี2562  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 146 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 146 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 143 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 143 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 138 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 138 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 127 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 127 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 116 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 116 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 112 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 112 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 107 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 107 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 101 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 101 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 94 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 94 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 90 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 90 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 85 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 85 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 81 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 81 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 73 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 73 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 69 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 69 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 55 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 55 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 48 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 48 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 15 มกราคม 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 15 มกราคม 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557
  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557


  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ประมงชายฝั่ง)
  ปี2553  


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน