หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  ที่มา ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดูประกาศย้อนหลังประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

  กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง)
  ปี2547   ปี2549   ปี2550   ปี2551   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า)
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ)
  ปี2016   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561   ปี2562  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ปี 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 149 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 149 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 137 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 137 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 133 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 133 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 128 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 128 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 129 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 129 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 124 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 124 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 123 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 123 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 120 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 120 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 119 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 119 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 117 ลงวันที่ 14 กันยายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 117 ลงวันที่ 14 กันยายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 116 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 116 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 113 ลงวันที่ 2 กันยายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 113 ลงวันที่ 2 กันยายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 109 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 109 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 106 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 106 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 105 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 105 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 99 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 99 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 95 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 95 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 92 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 92 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 89 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 89 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 83 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 83 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 82 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 82 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 79 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 79 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 76 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 76 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 74 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 74 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 72 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 72 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 69 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 69 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 67 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 67 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 64 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 64 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 63 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 63 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 57 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 57 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 54 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 54 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 53 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 53 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 51 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 51 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 48 ลงวันที่ 20 เมษายน  2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 48 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 7 เมษายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 7 เมษายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 39 ลงวันที่ 7 เมษายน  2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 39 ลงวันที่ 7 เมษายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 27  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 25  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 24  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 20  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 16  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 13  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 12  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 11  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 9  ลงวันที่ 29 มกราคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 29 มกราคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 3  ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 6  ลงวันที่ 6 มกราคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 5 มกราคม 2553
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553


  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันจากการแปรรูปขยะพลาสติก
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2561   ปี2562  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ประมงชายฝั่ง)
  ปี2553  


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน