หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  ที่มา ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดูประกาศย้อนหลังประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

  กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง)
  ปี2547   ปี2549   ปี2550   ปี2551   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2561  

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง) ปี 2550
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง) หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว. 417 เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงินชดเชยและการส่งเงินคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับไบโอดีเซล (B100) ที่นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง) หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว. 417 เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงินชดเชยและการส่งเงินคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับไบโอดีเซล (B100) ที่นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง) หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0621/ว 40 แนวปฏิบัติกรณีการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับก๊าชที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง) หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0621/ว 40 แนวปฏิบัติกรณีการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับก๊าชที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร


  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า)
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ)
  ปี2016   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561   ปี2562  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันจากการแปรรูปขยะพลาสติก
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2561   ปี2562  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ประมงชายฝั่ง)
  ปี2553  


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน