หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  ที่มา ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดูประกาศย้อนหลังประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

  กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง)
  ปี2547   ปี2549   ปี2550   ปี2551   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า)
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ปี 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 166 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 166 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 164 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 164 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 158 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 158 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 156 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 156 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 146 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 146 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 144 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 144 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 138 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 138 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 136 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 136 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 131 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 131 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 129 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 129 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 124 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 124 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 120 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 120 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 117 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 117 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 111 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 111 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 108 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 108 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 102 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 102 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 100 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 100 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 89 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 89 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 86 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 86 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 83 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 83 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 81 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 81 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 73 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 73 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 61 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 61 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 62 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 62 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 55 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 55 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 53 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 53 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 14 มกราคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 14 มกราคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554


  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ)
  ปี2016   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561   ปี2562  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันจากการแปรรูปขยะพลาสติก
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2561   ปี2562  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ประมงชายฝั่ง)
  ปี2553  


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน