หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  ที่มา ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดูประกาศย้อนหลังประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

  กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง)
  ปี2547   ปี2549   ปี2550   ปี2551   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า)
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ปี 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 176 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 176 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 172 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 172 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 162 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 162 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 160 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 160 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 155 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 155 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 152 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 152 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 148 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 148 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 144 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 144 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 137 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 137 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 134 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 134 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 13 กันยายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 13 กันยายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 128 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 128 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 121 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 121 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 118 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 118 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 109 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 109 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 73 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 73 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 63 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 63 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 65 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 65 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 56 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 56 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 54 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 54 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 48 ลงวันที่ 4 เมษายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 48 ลงวันที่ 4 เมษายน 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555


  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ)
  ปี2016   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561   ปี2562  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันจากการแปรรูปขยะพลาสติก
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2561   ปี2562  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ประมงชายฝั่ง)
  ปี2553  


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน