หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  ที่มา ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดูประกาศย้อนหลังประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

  กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง)
  ปี2547   ปี2549   ปี2550   ปี2551   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า)
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ปี 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 161 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 161 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 160 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 160 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 155 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 155 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 152 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 152 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 148 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 148 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 147 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 147 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 143 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 143 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 133 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 133 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 127 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 127 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบัยที่ 125 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบัยที่ 125 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 122 ลงวันที่ 6 กันยายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 122 ลงวันที่ 6 กันยายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 115 ลงวันที่ 29 สิงหามคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 115 ลงวันที่ 29 สิงหามคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 113 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 113 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 109 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 109 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 102 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 102 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 99 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 99 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 97 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 97 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 90 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 90 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 83 วันที่ 21 มิถุนายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 83 วันที่ 21 มิถุนายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 77 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 77 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 66 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 66 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 62 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 62 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 51 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 51 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 47 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 47 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556
  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (นำเข้า) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556


  อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซ (ในประเทศ)
  ปี2016   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561   ปี2562  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันจากการแปรรูปขยะพลาสติก
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2560   ปี2561  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
  ปี2013   ปี2553   ปี2554   ปี2555   ปี2556   ปี2557   ปี2558   ปี2559   ปี2561   ปี2562  

  อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ประมงชายฝั่ง)
  ปี2553  


  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน