หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
  อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
  ตามมูลค่า
  (ร้อยละ)
  ตามปริมาณ
  (บาท)
  ตามมูลค่า
  (ร้อยละ)
  ตามปริมาณ
  (บาท)
  08.09
  (5) สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน
  (5.1)  คาร์บอนเตตระคลอไรด
  30
  -
  30
  -
  (5.2) ไตรคลอโรอีเทน
  30
  -
  30
  -
  (5.3) ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน
  30
  -
  30
  -
  (5.4) ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
  30
  -
  30
  -
  (5.5) ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
  30
  -
  30
  -
  (5.6) ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน
  30
  -
  30
  -
  (5.7) คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน
  30
  -
  30
  -
  (5.8) โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
  30
  -
  30
  -
  (5.9) โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน
  30
  -
  30
  -
  (5.10) ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน
  30
  -
  30
  -
  (5.11) อื่น ๆ นอกจาก (5.1) ถึง (5.10)
  30
  -
  - ยกเว้นภาษี -
  -

  ดาวน์โหลดพิกัดอัตราภาษีสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ดาวน์โหลดพิกัดอัตราภาษี สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน