หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
  ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
  อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
  ตามมูลค่า
  (ร้อยละ)
  ตามปริมาณ
  (บาท)
  ตามมูลค่า
  (ร้อยละ)
  ตามปริมาณ
  (บาท)
  11.01
  สนามกอล์ฟ
  (1) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ ได้แก่ ค่ากรีนฟรี (Green Fee)
  20
  -
  10
  -
  (2) ค่าสมาชิก ได้แก่
  - รายรับจากค่าสมาชิกรวมถึงค่าสมัครสมาชิกด้วย
  - รายรับจากค่าสมาชิกที่ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ที่ได้รับตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2540 เป็นต้นไป
  - รายรับจากค่าธรรมเนียมการโอนค่าสมาชิก เฉพาะส่วนที่เป็นรายได้ของสนามกอล์ฟ
  - รายรับอื่นใดที่เรียกเก็บจากสมาชิก เช่น ค่าบำรุงสนามที่เก็บเป็นรายปี หรือรายเดือน ค่าโอนสมาชิก เป็นต้น
  20
  -
  10
  -
  (3) รายรับอื่น ๆ
  20
  -
  - ยกเว้นภาษี -
  -

  ดาวน์โหลดพิกัดอัตราภาษีสนามกอล์ฟ
  ดาวน์โหลดพิกัดอัตราภาษี สนามกอล์ฟ
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน