หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
  •  
  •  
  •  
  • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
  •  
  • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
  •  
  • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
  •  
  • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
  • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

  • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
    - กฎกระทรวงการคลัง
    - ประกาศกระทรวงการคลัง
    - ประกาศกรมสรรพสามิต
    - ระเบียบกรมสรรพสามิต
    - คำสั่งกรมสรรพสามิต
    - หนังสือกรมสรรพสามิต
    - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
    - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
    - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
    - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
     
  • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
  •  
  • Download แบบฟอร์มต่างๆ
  •  
  • การจัดการความรู้ Knowledge Management
  •  
  • สถิติการจัดเก็บภาษี
  • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  •  
  • กระดานสนทนา WebBoard
  •  
  • ติดต่อเรา

  • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


     


    สารละลายไฮโดรคาร์บอน
    ระเบียบกรมสรรพสามิต  ที่

    ถูกยกเลิก(แสดงอยูที่หน้าเว็ปในหมวดที่ถูกยกเลิก)

    ดู ระเบียบกรมสรรพสามิต ที่ถูกยกเลิก
    กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
    เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
    2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
    2009 Copyright by BTA Excise Department
     
    น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน