หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

 • - พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
  - กฎกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกระทรวงการคลัง
  - ประกาศกรมสรรพสามิต
  - ระเบียบกรมสรรพสามิต
  - คำสั่งกรมสรรพสามิต
  - หนังสือกรมสรรพสามิต
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
  - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
  - ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  - คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
   
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   


  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  การชำระภาษีและการลดหย่อนภาษี  ที่

  ถูกยกเลิก(แสดงอยูที่หน้าเว็ปในหมวดที่ถูกยกเลิก)

  1.แบบ นล 02 ลงวันที่ : 20 ก.ค. 2560

  2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ลงวันที่ : 14 ก.ค. 2560

  3.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ลงวันที่ : 14 ก.ค. 2560

  4.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ลงวันที่ : 14 ก.ค. 2560

  5.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 139) ลงวันที่ : 11 ก.ค. 2560

  6.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 137) ภาษาอังกฤษ ลงวันที่ : 24 ม.ค. 2560

  7.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 136) ลงวันที่ : 08 พ.ย. 2559

  8.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 132) ลงวันที่ : 29 ธ.ค. 2558

  9.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 130) ลงวันที่ : 10 มี.ค. 2558

  10.แนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 22 ม.ค. 2558

  11.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 129) ลงวันที่ : 16 ธ.ค. 2557

  12.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 01 ต.ค. 2557

  13.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 126) ลงวันที่ : 28 ส.ค. 2557

  14.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 123) ลงวันที่ : 28 พ.ค. 2557

  15.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 122) ลงวันที่ : 28 เม.ย. 2557

  16. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 114 ลงวันที่ : 28 ส.ค. 2556

  17. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 113 ลงวันที่ : 30 ก.ค. 2556

  18.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 112 ลงวันที่ : 27 มิ.ย. 2556

  19.แนวปฏิบัติในการพิจารณางดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต ลงวันที่ : 21 มิ.ย. 2556

  20.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 111) ลงวันที่ : 28 พ.ค. 2556

  21.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 110) ลงวันที่ : 29 เม.ย. 2556

  22.ประกาสกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 108) ลงวันที่ : 28 มี.ค. 2556

  23.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมีนาคม 2556 ลงวันที่ : 04 มี.ค. 2556

  24.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 107) ลงวันที่ : 22 ก.พ. 2556

  25.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 106) ลงวันที่ : 31 ม.ค. 2556

  ดูกฎหมายแยกตามเรื่อง การชำระภาษีและการลดหย่อนภาษี ที่ถูกยกเลิก
  1 2 3 Next Page >>
  กลับไปหน้าที่แล้วกลับไปหน้าหลัก
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน