หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
   

  วันที่บันทึก : 07/04/2016  เวลา : 14:45:28   
  แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2559
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 วันที่ 07 เมษายน 2559 ถึง 07 เมษายน 2559 เวลา 08.30 นาฬิกา
  รายละเอียด : สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องตามแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต มีแผนรองรับในการดำเนินงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเกิดสภาวะวิกฤตใดๆ ก็ตามที่ได้จัดทำแผนงานไว้
  รูปที่ 1

  รูปที่ 2

  รูปที่ 3

  รูปที่ 4

  รูปที่ 5

  รูปที่ 6

  รูปที่ 7

  รูปที่ 8

  รูปที่ 9

  รูปที่ 10

  รูปที่ 11

  รูปที่ 12

  รูปที่ 13

  รูปที่ 14

  รูปที่ 15

  รูปที่ 16

  รูปที่ 17

  รูปที่ 18

  รูปที่ 19

  รูปที่ 20

  รูปที่ 21

  รูปที่ 22

  รูปที่ 23

  รูปที่ 24

  กลับหน้าที่ผ่านมา
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน