หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
   

  วันที่บันทึก : 01/12/2014  เวลา : 19:11:36   
  ประกาศเจตนารมย์ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 วันที่ 08 กรกฎาคม 2557 ถึง 08 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 นาฬิกา
  รายละเอียด : นางวิมลฉวี คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ประกาศเจตนารมย์ ที่จะยึดมั่นต่อการปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างศักดิ์ศรี ภาพลักษณ์ขององค์กร ความเชื่อถือ ความศรัทธา จากผู้ขอรับบริการและบุคลากรของกรมสรรพสามิต
  รูปที่ 1

  กลับหน้าที่ผ่านมา
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน