หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2562
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
   

  วันที่บันทึก : 05/07/2016  เวลา : 09:29:24   
  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR)
  ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ถึง 23 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา
  รายละเอียด : นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR) ของสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของแก่เด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
  รูปที่ 1

  รูปที่ 2

  รูปที่ 3

  รูปที่ 4

  รูปที่ 5

  รูปที่ 6

  กลับหน้าที่ผ่านมา
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน