หน้าหลัก | ติดต่อเรา | เว็ปบอร์ด WebBoard | ค้นหา
 
 
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 •  
 •  
 •  
 • ประกาศอัตรามูลค่าน้ำมันเตา
 •  
 • ประกาศอัตราเงินกองทุนน้ำมัน
 •  
 • ราคาน้ำมันดิบ NYMEX,BRENT
 •  
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ออกใหม่ปี 2564
 • กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 •  
 • ข่าวสารสำนักมาตรฐาน2
 •  
 • Download แบบฟอร์มต่างๆ
 •  
 • การจัดการความรู้ Knowledge Management
 •  
 • สถิติการจัดเก็บภาษี
 • Web Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • กระดานสนทนา WebBoard
 •  
 • ติดต่อเรา

 • เริ่มนับ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553


   
   

  วันที่บันทึก : 13/03/2019  เวลา : 09:03:15   
  ภาษีสรรพสามิตกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
  อาคารกรมสรรพสามิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 มีนาคม 2562 เวลา 03.00 นาฬิกา
  รายละเอียด : การบรรยาย เรื่อง ภาษีสรรพสามิตกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับเกียรติจากนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และนายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการแสดงรถยนต์ไฟฟ้า EV & PLUG-IN HYBRID โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
  รูปที่ 1

  รูปที่ 2

  รูปที่ 3

  รูปที่ 4

  รูปที่ 5

  รูปที่ 6

  รูปที่ 7

  รูปที่ 8

  รูปที่ 9

  กลับหน้าที่ผ่านมา
  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรตั้งขนาดจอภาพ 1152 * 864 Pixel และใช้ Internet Explorer v.5 ขึ้นไป
  2009 สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต
  2009 Copyright by BTA Excise Department
   
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน