ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวจิรัชญา เสนนะ
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 55860
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
จัดเก็บปริมาณการผลิตจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ รายไตรมาส
2 .
จัดเก็บข้อมูลสถิติรายได้ภาษีเครื่องปรับอากาศเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อน
3 .
สรุปผลการจัดเก็บภาษีรายได้เครื่องปรับอากาศในประเทศแยกรายผู้ประกอบอุตสาหกรรมแยกเครื่องปรับอากาศบ้าน รถยนต์
4 .
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย