ชื่อ/นามสกุล :
ไม่ระบุ- ว่าง- - ว่าง -
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
ตำแหน่งในราชการ :
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ :
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี4(เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ)
การแต่งตั้ง :
รอการแต่งตั้ง
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52249
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติงานธุรการของส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
2 .
เบิกจ่ายพัสดุ - ครุภัณฑ์
3 .
บันทึกข้อมูลแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
4 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย